Du har tilføjet en vare til kurven

Total

  Tilbage til butikken
  Se kurv
  Estimeret levering

  EVERYTHING ABOUT NAIL DAMAGE AND NAIL DISEASES

  Den kommende tekst er baseret på ekspertviden og offentlige artikler fra bl.a. Netdoktor.dk, Sundhed.dk samt Videnscenter for Allergi. Ved den mindste tvivl om, hvorvidt man kan have pådraget sig en neglesygdom, negleskade eller allergi, henvises der til, at man kontakter sin læge for at få konkrete råd og vejledning til behandling.

  Når man laver negle, vil der altid være en vis risiko for, at man kommer til at stifte bekendtskab med neglesygdomme og/eller negleforandringer. Nogle negleforandringer er naturlige og harmløse, mens andre er vigtige at tage hånd om. Negleskader, neglesygdomme og allergi kan man i et vist omfang selv forvolde ved forkert negleteknik eller manglende viden på området. Derfor er det yderst vigtigt at indhente den mest basale viden omkring brug af negleprodukter og håndtering af uhensigtsmæssige tilstande.

  I dette materiale er der samlet nogle af de mest almindelige neglesygdomme og -skader. Men der påhviler den enkelte læser et ansvar for selv at søge yderligere viden, eftersom materialet her langt fra er fuldkomment dækkende. I tilfælde af tvivl, skal man som nævnt altid tage kontakt til sin egen læge for at få konkret råd og vejledning.

   
  Overfiling
  Overfiling er en tilstand, hvor der er blevet filet (eller skrabet) for meget på den naturlige negl, hvorved et eller flere af neglelagene er blevet fjernet. Dette giver anledning til rødme, ømhed og i yderste tilfælde sår på neglen, hvis der er filet helt ned til huden.

  Lette tilfælde af overfilningstilstande viser sig som røde områder på neglen, der er er enormt ømme. Den røde farve opstår, fordi neglen er filet så tynd, at man er meget tæt på huden under neglen. Der kan godt påføres produkt ovenpå lette tilstande af overfilning. Dette vil endda virke som en
  beskyttende hinde over det udsatte område. Svære tilfælde af overfilningstilstande viser sig, når der er filet helt ned til huden. Dette er yderst smertefuldt, og der er øget risiko for infektioner og permanente skader. Det er vigtigt, at der aldrig påføres produkt på områder, hvor der er hul ned til neglen. I stedet skal neglen have ro, indtil såret er helet, og området er vokset helt ud med neglen.

  Inden for overfilningstilstande er der også en tilstand, som hedder “Rings of fire” (oversat ”ringe af ild”). Rings of fire er det samme som de ovenfornævnte tilstande, men er formet som neglebåndets runding, fordi tilstanden er opstået i forbindelse med eksempelvis PREP af neglebånd, eller når overgangen fra naturneglen til negleproduktet er blevet udjævnet ved filning.

  Generelt er det meget vigtigt at være påpasselig, når der files nær den naturlige negl – især hvis man benytter en elektrisk neglefil. Når der udføres filearbejde nær den naturlige negl, anbefales det, at man kun bruger buffere og file på grit 180 eller derover bits, der er beregnet til at file på den naturlige negl.

   
  Knæk midt på neglepladen
  Et knæk midt på neglepladen er en tilstand, hvor neglen er knækket på et område af neglen, som sidder fast på huden. Tilstanden kan i sagens natur være meget smertefuld, og det er derfor vigtigt at behandle den korrekt. Man kan dele tilstanden op i følgende to kategorier:


  1) Knæk midt på neglen mens man har produkt på

  Hvis et knæk midt på neglen opstår, mens man har negleprodukt på, er årsagen ofte, at neglens form er opbygget forkert. Dermed er der ikke nogen styrkepunkter, som neglen kan støttes af, hvilket leder til en øget risiko for, at neglen knækker på et uhensigtsmæssigt sted. Hvis man oplever, at en negl knækker midt på neglen, mens man har produkt på, skal man så vidt muligt fjerne alt produkt. Da såret naturligvis ikke har godt af eksponering for Fast Acetone Remover, skal produktet files af. Det kan være yderst smertefuldt, og det anbefales derfor, at man gør det så skånsomt som overhovedet muligt. Det mest optimale er at bruge en elektrisk neglefil med en fin til medium bit (eller sanding bands), da en manuel fil vil skabe meget bevægelse og dermed flere smerter. Det er dog yderst vigtigt at skåne naturneglen ved at undgå at komme til at file direkte på neglen og såret. Når mest muligt produkt er fjernet, skal naturneglen klippes så kort som overhovedet muligt for at undgå yderligere belasting. Derudover skal neglen holdes i ro uden påføring af nyt produkt, og der skal udføres almindelig sårbehandling og -pleje, indtil såret er helet og vokset ud med den naturlige negl.

  2) Knæk midt på neglen forårsaget af tynde eller skrøbelige negle

  Hvis et knæk midt på den naturlige negl opstår, uden man har negleprodukt på, er årsagen ofte, at neglen er tynd, skrøbelig eller har en skade fra tidligere. Dette kan både være medfødt eller være opstået på grund af f.eks. tørre negle, for hårdhændet negleteknik, overfilning eller forkert aftagning. Hvis denne tilstand opstår, må man kun påføre produkt, hvis der ikke er hul helt ned til huden. Hvis der er hul helt ned til huden, skal naturneglen klippes så kort som overhovedet muligt for at undgå yderligere belasting. Derudover skal neglen holdes i ro, og der skal udføres almindelig sårbehandling og -pleje.

  Greenie (pseudomonas)

  Greenie er en meget udbredt tilstand, hvor neglen har fået en grønlig/brunlig plet, efter at man har haft negleprodukt på. Det ser ikke rart ud, men er heldigvis helt ufarligt. 

  Greenie forårsages af en jordbakterie, der hedder pseudomonas. Pseudomonas findes overalt i vores afære, som eksempelvis i skovbunden, i havens jord, i husets potteplanter, i jordresterne på vores indkøbte grønsager, i luften omkring os og så videre. Derfor eksponeres vi dagligt for bakterien, uden at den gør nogen skade.

  Problemet opstår, hvis pseudomonas-bakterien får optimale leveforhold, hvilket den får, når den befinder sig i mørke, fugtige og iltfattige områder. Dette kan eksempelvis være i det hulrum, der opstår mellem den naturlige negl og et negleprodukt, som har løftet sig fra neglen. I takt med, at bakterien lever og formerer sig, vil området på neglen langsomt blive misfarvet. Farven vil gå fra en gullig farve til en mere grøn farve og til sidst blive en brunlig plet. Jo længere tid bakterien har levet, jo mørkere vil farven i neglene være.

  Greenie-bakterien dør, så snart den får ilt. Konstaterer man en greenie-inficeret negl, er det derfor vigtigt, at ALT produkt fjernes fra naturneglen, så ilten kan trænge dertil. Herefter desinficeres neglen godt, og der kan igen påføres produkt. Det kan dog ikke pointeres nok, hvor vigtigt det er, at ALT produkt bliver fjernet før opbygning af ny negl. Er der den mindste tilbageværende pseudomonas-bakterie på neglen, vil denne fortsat kunne formere sig videre.

  Greenie er altså let at behandle ved at gennemgå følgende procedure:

  1. Fjern ALT produkt fra neglen. Selve det grønne/brune område på neglen må IKKE files væk, da man i så fald risikerer at lave en fileskade i naturneglen. I stedet skal det vokse ud med neglen. Når alt produktet er fjernet, vil bakterien komme i kontakt med ilt og sollys, hvilket vil dræbe bakterien. Selvom den grønne/brunlige farve stadig kan ses, vil bakterien ikke længere kunne leve og formere sig.

  2. Desinficer neglene ved at rense med en desinfektionsvæske. Vask derefter hænderne grundigt, og rens neglene med Cleaner+

  3. Desinficer alle de negleværktøjer, som har været i kontakt med greenie-bakterien. Hvis ens file og pensler ikke kan desinficeres, skal de smides ud.

  4. Udfør en omhyggelig PREP, og sørg for, at neglene er helt gennemtørre. Der kan herefter påføres nyt produkt.

  Neglepladeløft (onycholysis) 
  Neglepladeløft (onycholysis) er en tilstand, hvor neglepladen løsner sig fra neglesengen (huden). Neglepladeløft ses typisk ved spidsen af neglen og/eller i siderne og fremstår som et hvidt område under neglen.

  Neglepladeløft kan opstå af naturlige årsager som ved blandt andet slag, stød, knæk eller tilstande som psoriasis eller eksem. Det kan dog ligeledes opstå, hvis man har ført en alt for hårdhændet negleteknik såsom overfiling, ukorrekt opbygning af en forlængelse, hvis man har brugt en tip, der ikke passer i størrelsen, eller hvis produktet er blevet tvunget af neglen. Dermed er det generelt alle de situationer, hvor man har været for hård ved neglen.

  Ved et minimalt neglepladeløft kan der godt fortsat påføres produkt. Produktet kan endda virke som et plaster eller et beskyttende lag. Dog er det vigtigt at påpege, at man skal være yderst skånsom ved neglen og sikre, at man ikke påfører yderligere gener.

  Såfremt tilstanden er ekstrem, anbefales det at give neglene en pause fra produkter, indtil de er vokset ud og er sunde igen. Klip forsigtigt neglen kort, plej neglen med olie flere gange dagligt, og vær opmærksom på IKKE at rense under neglen med instrumenter af nogen art. Jo mere ro neglene kan få, jo hurtigere vil de vende tilbage til normalen.

   
  Neglesvamp (onykomykose) 
  Neglesvamp (onykomykose) er en svampeinfektion i én eller flere negle. Den opstår hyppigst på tånegle. Infektionen starter ofte yderst eller på siden af neglen og breder sig i de senere stadier helt ind over neglen.

  Neglesvamp er frygtet af mange, fordi svampesporerne er yderst smitsomme og svære at rydde af vejen. Jo hurtigere man kommer i behandling mod neglesvamp, jo lettere er det at slippe af med. Det er derfor yderst vigtigt, at man med det samme kontakter sin læge, hvis man opdager infektionen. Lægen vil pode/skrabe neglen og sende det til analyse for svampesporer samt vil kunne igangsætte den korrekte behandling som eksempelvis
  antibiotika mod svamp. En svampeinfektion kan ikke kureres med diverse håndkøbscremer/væsker.

  Neglesvamp trives i mørke, fugtige og iltfattige miljøer, hvorfor tilstanden er langt hyppigere på tåneglene, som er pakket ind i sko og sokker dagen lang, modsat hænderne, som er frie og ude i dagslys og ilt. Men når først svampen har fundet vej til fingerneglene og bliver lukket af med negleprodukt, så smitter/spreder den sig hurtigt til de omkringliggende negle. Derfor ses neglesvamp ofte i udbrud på flere negle ad gangen. Dette gør sig ligeledes gældende på tåneglene. Neglesvamp ses som regel som misfarvede, deforme og fortykkede områder på neglene. Svampen opleves ofte at lugte grimt og kan være smertefuld. Endnu engang er det vigtigt at understrege, at man altid skal gå til sin egen lægen ved mistanke om svamp.

   
  Neglesplinter (hemorrhages)
  Neglesplinter (hemorrhages) er små, lodrette, brunlige striber, der ligner splinter i neglen. De små splinter forekommer, fordi de små blodkar nede i neglesengen bliver udsat for et traume som eksempelvis stød eller slag. Splinterne kan også forekomme ved forkert og hårdhændet negleteknik såsom overfiling eller forkert aftagning. Neglesplinter er helt ufarlige, men de kan godt være ømme.

  Man må gerne fortsætte med at have produkt på, hvis man oplever neglesplinter. Faktisk kan produktet virke som et plaster og ovenikøbet beskytte mod nye traumer. Såfremt neglesplinterne er opstået på grund af
  for hårdhændet negleteknik, skal man dog fremadrettet være opmærksom på at behandle neglene mere skånsomt. 

   
  Klemt negl (hæmatom)
  En klemt negl vil fremstå med en blå/lilla/sort plamage nede under neglen. Plamagen forekommer på baggrund af en blodudtrædning, hvor den er blevet klemt eller har fået et slag. En klemt negl er ikke farlig – den er blot smertefuld og ikke særlig køn. Hvis man klemmer en negl, skal den blot have ro. Neglen vil hele sig selv, og blodudtrædningen vil vokse med neglen ud.

  Betændelse (paronychion)
  Betændelse er en almindelig tilstand, som kan opstå i negleroden, i neglefoldene eller i huden omkring eller under neglen. Betændelsestilstande kan opstå af forskellige årsager. Det kan både være på grund af bakterier eller på grund af generet hud som følge af for voldsom neglebehandling. Man må ikke arbejde på en betændt negl eller påføre produkt. Dette kan forværre tilstanden, både ved påføringen og ved aftagning. Fornemmer man betændelse, skal området holdes rent, og man skal sørge for at give det ro, indtil det er fuldt helet. Såfremt tilstanden bliver så slem, at den er meget smertefuld, rød og hævet, anbefales det at kontakte lægen for korrekt behandling.

  Skader i neglens matrix eller lunula
  Opstår der skader i matrix (området 1-2 cm over neglebåndet), viser dette sig oftest som permanente skader på naturneglenes overliggende lag. Det kan eksempelvis være et hak eller en rille i neglen, som permanent er der resten af livet, fordi man f.eks. har klemt fingeren eller stødt den hårdt mod noget.

  Opstår der skade i lunula (den hvide halvbue på neglen), som bidrager med de dybere neglelag, vil denne skade ofte vises i form af splintrede negle, som hele tiden flækker, splintres eller knækker et bestemt sted.

  Desværre er der ingen behandling mod skader i matrix og lunula. Det eneste, man kan gøre, er at lære skaden at kende og finde ud af, hvad der fungerer af negleprodukter afhængig af skadens grad.

  Psoreasis
  Psoreasis er en kronisk hudsygdom, hvor overhudens celler deler sig hurtigere end normalt, og hvor der samtidig er en betændelsesreaktion (inflammation) i overhuden og læderhuden. Herved dannes synlige skæl og rødme i huden. Psoriasis kan også vise sig som rødlige områder på neglene eller små prikker og/eller riller i neglepladens overflade. Slemme tilfælde af psoriasis kan ligeledes lede til neglepladeløft.

  Man kan godt bygge kunstige negle, selvom man har psoriasis – såfremt neglepladen ikke løfter sig ekstremt fra neglelejet. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at personer med psoriasis kan opleve hæftningsproblemer, og at det ikke kan garanteres, at neglene vil holde i længere tid. Dertil skal man være opmærksom på, at negle hos personer med psoreasis ofte er mere følsomme, end hos personer uden. Derfor er der større risiko for at opleve tilstande som f.eks. neglepladeløft (onicolysis), hæmatomer, splinter eller skrøbelige negle efter brug af negleprodukter. Det anbefales derfor altid at være ekstra skånsom og opmærksom på korrekt negleteknik og opbygning, såfremt man lider af psoreasis.

  Kontaktallergi
  Kontaktallergi er en betændelsestilstand i huden, som kan opstå ved kontakt med hudirriterende stoffer eller allergener. Det viser sig ofte ved eksem i form af rødme, hævelse, kløe samt små knopper og blærer, der med tiden kan blive til sår. Hvis man oplever en allergisk reaktion, er det vigtigt, at produktet aftages hurtigst muligt. Ved den mindste i tvivl om, hvorvidt den allergiske reaktion kræver behandling, henvises der til, at man kontakter sin egen læge.

  Hvorfor opstår kontaktallergi?
  Kontaktallergi forårsages af kemiske stoffer, som trænger gennem huden og
  påvirker immunsystemet. De sto
  ffer, der kan fremkalde allergi, kaldes allergener. Allergener kan være metaller, konserveringsmidler, parfumestoffer, farvestoffer, æteriske olier, planter eller andre stoffer, som forekommer i helt normale forbrugerprodukter såsom smykker, rengøringsmidler og kosmetik – herunder negleprodukter. De fleste er altså i daglig kontakt med produkter, der indeholder allergener.

  Der er flere forskellige faktorer, som er afgørende for, om kontaktallergi så reelt set opstår. Helt groft kan de deles op i hhv. produktmæssige, miljømæssige og genetiske faktorer.

  De produktmæssige faktorer består bl.a. af, hvor allergifremkaldende ingredienserne/allergenerne i et negleprodukt er, hvor høj en koncentration af allergenet man udsættes for samt hyppighed og varighed af kontakten med allergenet. De miljømæssige faktorer består bl.a. af, i hvor høj grad man er i kontakt med andre allergener eller hudirriterende stoffer i sin hverdag. De genetiske faktorer består bl.a. af, om man har en medfødt tendens til eksem (atopisk eksem eller børneeksem) eller andre allergier.

  Kombinationen af de produktmæssige, miljømæssige og genetiske faktorer er afgørende for, hvor høj eller lav risikoen er for at få kontaktallergi.

  Hvornår opstår kontaktallergi?
  Første gang en person udsættes for et kemisk stof, som han eller hun udvikler allergi overfor, oplever personen ingen symptomer. Første gang trænger de kemiske stoffer nemlig blot igennem huden og aktiverer de såkaldte T-celler, som næste gang vil genkende og angribe det kemiske stof.

  Det er altså først anden gang at personen, som bliver udsat for stoffet, vil opleve den allergiske reaktion. Anden gang reagerer de tidligere aktiverede T-celler nemlig og forsøger at uskadeliggøre det indtrængende stof. Det er i denne proces, at der opstår en allergisk reaktion. Kommunikationen imellem cellerne tager tid og derfor vil hudreaktionen som regel først vise sig 18 til 48 timer efter.

  Hvad kan man selv gøre for at undgå kontaktallergi?
  Der er heldigvis flere ting, man selv kan gøre for at beskytte sig imod risikoen for kontaktallergi:

  1. Vælg produkter med omhu
   Der er forskel på, hvor allergifremkaldende ingredienser er, og det er derfor ikke uden betydning hvad ens produkter er lavet af. Negleprodukter fra The Gel Collection er 21FREE, hvilket betyder, at de er fri for 21 typer af stoffer med uønsket kemi – herunder hema, di-hema, parabener, mehq m.fl. Samtidig er produkterne udviklet således, at koncentrationen af de uundgåelige allergener er mindsket – uden at gå på kompromis med holdbarhed og kvalitet. Vi vil derfor påstå, at det er det bedste alternativ på markedet, hvis man går op i at undgå så meget uønsket kemi som muligt. 

  2. Sørg for en fuldkommen hærdning
   Negleprodukter udgør kun en risiko for allergi, når de er i flydende form. Årsagen er, at de molekyler, som ellers trænger ned i huden, overgår til fast form, når de hærdes. Når de er overgået til fast form, kan de ikke trænge igennem noget som helst – heller ikke huden. I tilfælde af, at man ikke har sikret sig, at produktet er fuldt hærdet, vil man altså udsættes for fritlæggende allergene molekyler over en længere periode. Dertil vil de allergene molekyler potentielt blive hvirvlet rundt på kroppen med neglestøvet, når man filer produktet af. Det er derfor vigtigt at sørge for en fuldkommen hærdning hver eneste gang - Så sikre dig at du har en lampe af god kvalitet, og at den lever op til produkternes specifikationer. 

  3. Undgå flydende produkt på huden
   Af samme årsag som ovenstående er det vigtigt, at man undgår flydende produkt på huden. De fritlæggende allergene molekyler kan trænge igennem huden på relativt kort tid, og det er derfor vigtigt at få produktet fjernet hurtigst muligt, hvis uheldet er ude. Dette gøres let og effektivt ved at skrabe det overskydende produkt af med en rosenpind eller en Micro Wipe Stick mættet med Cleaner+

  4. Følg produktets anvisninger
   Alle kosmetiske produkter (herunder negleprodukter) har på baggrund af EU-lovgivning fået foretaget en ekstern sikkerhedsvurdering. Sikkerhedsvurderingens konklusion er bl.a. truffet på baggrund af produktets anvisninger. Afviger man fra produktets anvisninger, kan man derfor risikere at eksponere sig selv for produktets allergener ud over det accepterede sikkerhedsniveau. 

  Til trods for, at man gør sit bedste, er der dog aldrig nogen garantier mod kontaktallergi. Nogle udvikler formentlig nemmere kontaktallergi end andre og kan få en allergisk reaktion selv ved eksponering inden for sikkerhedsvurderingens rammer, uden miljømæssig påvirkning eller genetisk tendens til allergier.

  Det er dog vigtigt at huske på, at risikoen for at udvikle kontaktallergi er meget lille. Man skal derfor ikke være bange for allergi, men naturligvis have respekt for, at negleprodukter er kemi, som skal anvendes korrekt.
  ×

  Vælg variant