Du har tilføjet en vare til kurven

Total

  Tilbage til butikken
  Se kurv
  Estimeret levering

  Understanding the EU's Safety Control of Cosmetics

  Når du vælger kosmetik, er det vigtigt at vide, at der ligger en omfattende proces bag for at sikre din sikkerhed. EU har etableret en grundig procedure, der sikrer, at alle kosmetikprodukter, du bruger, lever op til de højeste sikkerhedsstandarder. Denne proces omfatter tre nøgletrin, fra indrapportering af bivirkninger til videnskabelige vurderinger og til sidst lovgivning og regulering. Lad os dykke ned i, hvordan denne proces beskytter dig som forbruger, og hvad den indebærer for sikkerhedsvurderingen af de kosmetikprodukter, du elsker.

  3 TRIN OVER HVORDAN EU HÅNDTERER SIKKERHEDEN AF KOSMETISKE PRODUKTER

  Trin 1: Indrapportering af bivirkninger
  Distributør, ansvarlig person eller forbruger/sundhedspersonale rapporterer alvorlige uønskede virkninger ved det kosmetiske produkt til den nationale myndighed, som vurderer alvorligheden og nødvendigheden af at informere andre EU-lande, hvor produktet sælges.

  Trin 2: Videnskabelig vurdering
  EU's Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (SCCS) foretager vurdering af udvalgte ingredienser (typisk de mest farlige) og giver deres anbefaling om evt. begrænsninger eller forbud.

  Trin 3: Lovgivning og regulering
  Stoffer som i kemikalielovgivningen harmoniseres som enten carcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-effekt) i kategori 1 (sikker effekt) forbydes automatisk i kosmetiske produkter, mens stoffer som harmoniseres med CMR-effekt i kategori 2 (mistænkt) skal vurderes af SCCS, hvorvidt de fortsat kan bruges og typisk fastsættes brugsforhold og en max. grænse for stoffet i kosmetiske produkter.
  SÅDAN SIKKERHEDSVURDERES DIN KOSMETIK
  Efter det tredje trin, er der fastsat en række sikkerhedsstandarder for kosmetiske produkter i EU Kosmetikforordningen. En væsentlig del af EU Kosmetikforordningen sikrer, at alle kosmetikprodukter har gennemgået en grundig sikkerhedsvurdering. Den mest afgørende del af denne vurdering er en detaljeret sikkerhedsrapport, udarbejdet af en ekspert med avanceret uddannelse inden for farmakologi, toksikologi, medicin eller et lignende fagområde. Dette sikrer, at produkterne er omhyggeligt undersøgt for at være sikre for de tiltænkte brugere.

  I første del af sikkerhedsrapporten (Part A) kortlægges bl.a. andet den kemiske identitet og den specifikke mængde af hver ingrediens, egenskaber og stabilitet af både indholdsstoffer, blandinger og det færdige produkt, urenheder i produktet fra bl.a. råvarer eller fra emballagen, udsættelse for produktet og de toksikologiske informationer om hver ingrediens. På baggrund af kortlægningen beregnes en såkaldt sikkerhedsmargin (MoS eller Margin of Safety). Denne sikkerhedsmargin fastsætter en koncentration af ingrediensen, som er sikker at anvende i produktet. Sikkerhedsmarginen sørger for, at der i det færdige produkt anvendes en koncentration, som er mindst 100 gange lavere end den koncentration, der ikke giver anledning til nogen negative effekter i f.eks. laboratorieforsøg.

  Anden del af sikkerhedsrapporten (Part B) afgør, på baggrund af den første del af sikkerhedsrapporten, om produktet er sikkert at anvende under almindelige og rimeligt forudsigelige forhold. Den tager bl.a. hensyn til specifikke målgrupper, såsom børn og gravide, produktets anvendelsesområde, anvendelsesmetode og den dosis, brugeren udsættes for. Derudover vurderes det, om der skal tilføjes særlige advarsler for sikker anvendelse, fx "Undgå kontakt med øjnene".
  Er du i tvivl om en sikkerhedsvurdering er lavet for dit negleprodukt fra din leverandør, så kan du altid bede om at se denne Part B af CPSR (Cosmetic Product Safety Report).


  Sikkerhedsvurderingen af et produkt er aldrig færdig, da den løbende bliver opdateret, når forskere bidrager med ny viden, som kan have en indflydelse på om produktet fortsat er sikkert at bruge. Producenterne er derfor forpligtede til løbende at opdatere deres viden baseret på ny forskning og skal indhente oplysninger fra en række kilder, herunder intern forskning, videnskabelig litteratur, myndigheder, videnskabelige komiteer, universiteter, forskningsorganisationer og databaser over kemiske stoffer.

  Disse regler er designet til at sikre, at kosmetikprodukter, du anvender, er grundigt evalueret og godkendt af kvalificerede eksperter. Dette betyder, at du trygt kan bruge produkterne, velvidende om, at de er vurderet sikre for dig.

  ×

  Vælg variant