Du har tilføjet en vare til kurven

Total

  Tilbage til butikken
  Se kurv
  Estimeret levering

  Response to TV2 Echo criticism of acrylates

  TV2 har skabt en artikel, som vi anser for væsentlig, da den retter opmærksomheden mod et vigtigt emne. Kernen i ethvert UV-hærdende produkt er nemlig akrylater, hvilket er klassificeret som "allergifremkaldende”. Det er dog vigtigt for os at understrege, at vi hverken kan eller bør holdes ansvarlige for den generelle allergiudvikling i branchen, men naturligvis kun kan sikre og vedligeholde den højeste standard for vores egne produkter. Baseret på feedback fra vores kunder og egne interne undersøgelser, genkender vi ikke det negative billede, som er blevet fremstillet. Derfor ønsker vi ikke at blive sidestillet med det brede marked.

  Vores indsats mod at sikre et stærkt fokus på sikkerhed indebærer:

  • Selektion af akrylater:
   Vi vælger omhyggeligt akrylater med den mindste risiko for allergi, ved at prioritere store molekyler, som er mindre tilbøjelige til at trænge igennem huden.

  • Lavest mulig akrylatkoncentration:
   Vi stræber efter lavest mulig akrylatkoncentration for at minimere eksponeringen og dermed risikoen for allergi.

  • Effektiv hærdningsproces:
   Vi sikrer, at vores produkter og UV-lamper er nøje afstemt for at garantere fuldstændig hærdning, hvilket er afgørende for at reducere allergirisiko.

  • Kundeuddannelse:
   En central del af vores sikkerhedsindsats er at uddanne vores kunder i korrekt anvendelse af produkterne gennem omfattende teoribøger, videoguides, og direkte support.

  • Transparent kommunikation:
   Vi er forpligtede til at informere om ingrediensernes indhold og potentielle risici, understøttet af etikettering og dybdegående uddannelsesmaterialer.

  For at give en dybere forståelse af vores dedikation til produktsikkerhed, dykker vi ned i detaljerne af vores fremgangsmåde og de videnskabelige principper, der ligger til grund for vores produkters udvikling. Det er essentielt at forstå, hvordan vi proaktivt adresserer potentielle allergirisici gennem vores produktdesign og kundeoplysning:

  Selektion af akrylater

  Vores produkter er designet med en dybdegående forståelse for de molekylære interaktioner, der sker under hærdningsprocessen. UV-hærdende gelprodukter består af små molekyler, der, når de udsættes for UV-lys, polymeriserer (hærder). Molekylernes størrelse er afgørende for deres evne til at trænge ind i huden og potentielt udløse en allergisk reaktion. Ved at vælge akrylater med større molekylestørrelse reducerer vi risikoen for allergi, idet større molekyler har sværere ved at trænge igennem hudbarrieren.

  Lavest mulig akrylatkoncentration

  Udover at arbejde med selektion af akrylater, arbejder vi også målrettet på at minimere koncentrationen af akrylater i vores produkter. En lavere koncentration af akrylat betyder mindre eksponering for forbrugeren og dermed en reduceret risiko for at udvikle allergi.

  Effektiv hærdningsproces

  En anden central del af vores produktsikkerhed er desuden at sikre, at hærdningsprocessen er fuldstændig effektiv. Ufuldstændigt hærdede produkter kan nemlig øge risikoen for allergi, da de ikke-hærdede molekyler er små nok til at trænge ind i huden. Ved at tilpasse vores gelprodukter og UV-lamper nøje sikrer vi, at hærdningen er total, hvilket reducerer risikoen for allergi. For at sikre dette, er en grundlæggende forståelse af kemien bag hærdningsprocessen afgørende. Alle gelprodukter indeholder nemlig fotoinitiatorer, som igangsætter hærdningsprocessen, når de udsættes for UV-lys. Ved at dykke dybere ned i kemien, opdager man dog, at ikke alle typer af UV-lys kan hærde alle typer af gels, da forskellige typer af fotoinitiatorer kræver specifikke UV-bølgelængder og wattstyrker. Disse fotoinitiatorer er kritiske for, at hærdningsprocessen kan indledes korrekt. Uden en UV-lampe, der præcist matcher gelproduktets behov for bølgelængde og watt, risikerer man, at produktet ikke hærder fuldstændigt. Dette efterlader små molekyler, der ikke er fuldstændigt hærdede, hvilket kan medføre, at disse små, fritlæggende molekyler over tid kan absorberes af huden. Derfor er en nøjagtig tilpasning mellem UV-lampen og gelproduktet essentiel for at minimere risikoen for allergi.

  Denne detaljerede og måske teknisk tunge forklaring understreger vores engagement i at minimere allergirisiko gennem omhyggeligt design og informeret brug af vores produkter.

  Kundeuddannelse

  En væsentlig komponent i vores tilgang til produktsikkerhed er uddannelse af kunderne. Vi mener, at velinformerede brugere er bedre i stand til at anvende vores produkter på en sikker og effektiv måde, hvilket minimerer risikoen for fejl og mulige allergiske reaktioner. Vores strategi for kundeuddannelse inkluderer blandt andet:

  • Omfattende 80-siders teoribog: Vi har udviklet en omfattende 80-siders teoribog, der medfølger i hver startpakke, for at sikre en grundig introduktion til vores produkter. Bogen omfatter grundlæggende negleteknikker og udforsker dybdegående emner som allergi og den kritiske hærdningsproces, hvilket er essentielt for at forstå, hvordan man undgår allergier. Denne målrettede tilgang er designet til at fremme en omfattende forståelse for korrekt produktanvendelse, så man opnår de bedste og mest sikre resultater med vores produkter. Vi opdaterer løbende alle vores læringsressourcer, herunder naturligvis teoribogen.

  • Videoguides: For at supplere de skriftlige materialer, producerer vi detaljerede videoguides. Disse visuelle vejledninger dækker en bred vifte af emner, fra basis påføring af gel til fejlfinding af almindelige problemer. Videoerne gør det muligt for brugerne at se præcise teknikker i praksis, hvilket forbedrer læringsprocessen. Vi opdaterer løbende alle vores læringsressourcer, herunder naturligvis vores videoguides.

  • Direkte Support: Vi tilbyder også direkte support til vores kunder gennem forskellige kanaler, inklusiv telefonisk support, e-mail, chat og sociale medier. Dette sikrer, at kunderne hurtigt kan få svar på deres spørgsmål og assistance med eventuelle udfordringer de måtte støde på.

  Transparent kommunikation

  Vores forpligtelse til transparent kommunikation er kernen i vores sikkerhedsfilosofi. Vi tror på, at kunderne fortjener at vide præcis, hvad deres produkter indeholder, og de potentielle risici, der kan være forbundet med dem. Vores strategi omfatter blandt andet:

  • Etikettering: Alle vores produkter er klart mærket med ingredienslister, der opfylder alle lovgivningsmæssige krav. Vi går et skridt videre ved også at inkludere advarsler og sikkerhedsanbefalinger direkte på emballagen, så brugerne er fuldt informerede før brug. På vores flasker kan man finde følgende advarsel: “Kan forårsage en allergisk reaktion. Ved tegn på rødme eller en allergisk reaktion, skal brugen straks afbrydes. Opbevares utilgængeligt for børn”. Denne advarsel er ikke et lovkrav, da ingen af de ingredienser, vi bruger, kræver denne type mærkning. Vi har valgt at inkludere denne information frivilligt for at informere om risikoen.

   Det er vigtigt at bemærke, at visse produkter på markedet kræver obligatoriske advarsler som ”Kun til erhvervsmæssig anvendelse”, ”Undgå kontakt med huden”, ”Læs brugsanvisningen omhyggeligt”, ”Kan fremkalde allergiske reaktioner”. Disse advarsler er obligatoriske på produkter, hvis de indeholder særligt farlige stoffer. Det er en almindelig misforståelse, at tilstedeværelsen af disse advarsler indikerer en højere effektivitet eller kvalitet af produktet. I virkeligheden er de et tegn på potentiel risiko ved brug. Hos The Gel Collection gør vi et betydeligt arbejde for at undgå brugen af sådanne farlige stoffer i vores produkter.

  • Dybdegående uddannelsesmaterialer: Udover produktetiketter, udvikler vi dybdegående uddannelsesmaterialer, der dækker vigtige sikkerhedsemner, herunder potentiel allergirisiko og korrekt håndtering af produkterne. Disse materialer er tilgængelige på vores hjemmeside og i trykt form, så kunderne kan dykke ned i detaljerne, før de bruger produkterne.

  • Aktiv informationsdeling: Vi engagerer os aktivt i at dele viden og oplysninger gennem vores blog, nyhedsbreve og sociale mediekanaler. Disse platforme giver os mulighed for løbende at opdatere vores kunder om nye sikkerhedsdata, brugertips og bedste praksisser.

  Ved at fokusere på både kundeuddannelse og transparent kommunikation, stræber vi efter at skabe et sikkert og tillidsfuldt forhold til vores kunder, hvor de føler sig støttet og informeret gennem hele deres rejse med vores produkter.

  Vores holdning til Forbrugerrådet Tænk Kemi’s undersøgelse

  Vi bemærker, at Forbrugerrådet Tænk Kemi (som står bag Kemiluppen) har fremført bekymringer baseret på en række deklarationstests af gelprodukter på markedet. Det er imidlertid vigtigt at fremhæve, at disse tests alene bekræfter tilstedeværelsen af visse ingredienser, hvilket ikke nødvendigvis giver et retvisende billede af den faktiske risiko ved hvert enkelt produkt. Deklarationstests, som er baseret på oplysninger fra produktets etiketter, giver kun et overfladisk indblik i et produkts sammensætning og sikkerhed. Specifikt er der tre primære begrænsninger ved denne tilgang:

  • Etiketnøjagtighed:
   Deklarationstests forudsætter, at etiketoplysningerne er korrekte. Virkeligheden viser dog, at der er tilfælde, hvor producenter har angivet urigtige ingredienser på deres etiketter. Dette fører til, at Kemiluppen kan formidle forkerte vurderinger, da de ikke har kapacitet til at bekræfte etiketternes nøjagtighed.

  • Overvejelse af ingrediensmængder:
   Et kritisk aspekt, der overses, er mængden af hver ingrediens i produktet. For eksempel er risikoen for allergi i forbindelse med UV-hærdende geleer direkte relateret til mængden af akrylater de indeholder. Denne vigtige nuance ignorerer de, da analysen kun fokuserer på tilstedeværelsen af ingredienser uden at vurdere deres koncentration.

  • Manglende hensyntagen til urenheder:
   Endelig mangler denne tilgang overvejelser omkring mulige urenheder i ingredienser, som kan være både ulovlige og skadelige for sundheden. Selvom en ingrediens kan virke sikker baseret på etiketoplysninger, kan den indeholde forbudte urenheder, som ikke er angivet på etiketten, men kun findes i sikkerhedsdatabladene - noget Kemiluppen ikke har ressourcer til at efterforske.

  Disse begrænsninger understreger, at en ren etiketbaseret vurdering ikke fuldt ud kan afspejle et produkts faktiske risikoniveau. Derfor opfordrer vi til en mere grundig og omfattende risikovurdering, der går videre end blot deklarationstests, for at sikre, at forbrugerne modtager nøjagtig og pålidelig information.

  Vores holdning til Videncenter for Allergi’s udtalelser

  Vi ønsker generelt ikke at indgå i den generelle diskussion om allergiudviklingen inden for branchen, da vi lægger vægt på sikkerhed og ikke ønsker at blive sammenlignet med det brede marked. Vores erfaringer, baseret på feedback fra vores kunder, afspejler ikke det negative billede, der er blevet tegnet. Dog er det nødvendigt at påpege, at Videncenter for Allergi har udtalt sig uden at fremlægge dybdegående data, hvilket komplicerer processen med at drage velunderbyggede konklusioner. Det er sandsynligt, at deres data ikke kun omhandler produkter beregnet til hjemmebrug, men også omfatter produkter anvendt i professionelle sammenhænge, hvor der er tilladt en højere koncentration af allergifremkaldende stoffer ifølge EU-lovgivningen. Uden detaljerede data er det hverken rimeligt eller retfærdigt at generalisere om sikkerhedsniveauet for hjemmebrugsprodukter eller at udstille enkelte mærker negativt.

  Desuden er det misvisende at antage, at risikoen for allergi nødvendigvis mindskes, når behandlinger udføres af en negletekniker. Titlen "negletekniker" er ikke en beskyttet betegnelse, og der eksisterer ingen officiel standard for kontrol af negletekniske kompetencer. Selvom mange negleteknikere er yderst dygtige, findes der tilfælde, hvor negleteknikere opererer uden den nødvendige uddannelse eller viden, hvilket kan underminere sikkerhedsstandarderne. Problemet forstærkes af, at EU's kosmetikforordning er mindre restriktiv over for produkter bestemt til professionelt brug, hvilket tillader brugen af mere potentiel skadelig kemi sammenlignet med produkter til hjemmebrug. Professionelle produkter indeholder ofte kraftigt allergifremkaldende stoffer som Hema og Di-Hema samt kemikalier, der er klassificeret som kræftfremkaldende og hormonforstyrrende, tilladende et højere niveau af allergifremkaldende kemikalier end i hjemmebrugsprodukter.

  Vi hos Neglefeber er dybt forpligtede til transparens og sikkerhed i vores produktudvikling og fremhæver behovet for en nuanceret og datadrevet tilgang til evaluering af produktsikkerhed.

  Vi kan desuden henvise til hvad Kosmetik- og hygiejnebranchens holdning til deklarationstests er her.

  Vigtig viden om vores EU-system, der sikrer forbrugersikkerhed

  Afslutningsvist mener vi det er vigtigt, at alle husker på, at et omfattende system inden for EU nøje vurderer ingredienser i kosmetikprodukter løbende. Indtil videre har EU valgt ikke at implementere begrænsninger på alle typer af akrylater, men kun på visse specifikke typer som f.eks. Hema. Derfor, hvis Videncenter for Allergi og Forbrugerrådet Tænk Kemi opfatter de fuldt lovlige akrylater som et væsentligt problem, der bør adresseres bredere på markedet, kunne deres bekymringer med fordel rettes mod de eksisterende EU-regulativer i Kosmetikforordningen, snarer end at kaste skygge over producenter og forhandlere. Det nuværende EU-system vurderer ikke disse stoffer som bekymrende nok til at indføre yderligere restriktioner eller forbud. Vi forsikrer naturligvis, at vi altid overholder gældende EU-regulativer og løbende holder os ajour med den nyeste viden inden for vores område.

  Neglefebers forpligtelse til sikkerhed og gennemsigtighed er urokkelig. Vi fortsætter med at følge videnskabelige fremskridt og tilpasse vores praksis for at sikre, at vores kunder kan nyde høj kvalitets kosmetikprodukter med tillid. Vi opfordrer til en åben dialog og er altid klar til at diskutere vores produkters sikkerhed med vores kunder og interessenter.

  Relevante ressourcer

  Det er vigtigt at understrege, at ingen UV-hærdende negleprodukter på markedet er allergivenlige. Hovedingrediensen i disse produkter, akrylat, er kendt for sit potentiale til at fremkalde allergiske reaktioner. For at understøtte vores kunders forståelse og sikre informeret brug af Neglefebers produkter, opmuntrer vi til direkte dialog med os ved eventuelle spørgsmål eller bekymringer. Derudover tilbyder vi adgang til en række informative ressourcer:

  Blogindlæg om allergi: Dyk ned i vores detaljerede blogpost, der adresserer allergi relateret til UV-hærdende negleprodukter, for at forstå risiciene og hvordan du bedst beskytter dig selv.
  Læs: Vores indsats mod at mindske allergi her.
  Læs: 21FREE kollektionen og allergi her.


  Fuldstændige Ingredienslister: Gennemse vores omfattende ingredienslister for at få indsigt i sammensætningen af hvert produkt, som vi tilbyder. Se dem her.

  Viden om sikkerhedsvurderinger: For at få et mere dybdegående indblik i hvordan EU vurderer kosmetik, kan vi henvise til Kosmetik- og hygiejnebranchen som er dygtige til at videreformidle relevant information. Læs om det her.

  Vi værdsætter åbenhed og sikkerhed højt og stræber efter at give vores kunder alle de nødvendige oplysninger for at træffe velinformerede valg.

  ×

  Vælg variant